מחלקת דוברות והסברה

המחלקה אמונה על הוצאת כלל הפעילויות של האגודה החוצה אל ציבור הסטודנטים ובכלל. באחריות המחלקה לעדכן אתכם בנעשה, להזמין אתכם לפעילויות ולהוות את צינור השקיפות בין האגודה לכלל הסטודנטים במכללה. כמו כן המחלקה אחראית על אמצעי ההתקשרות השונים כמו הפייסבוק, אתר האגודה ניזולטר ועוד. בשבילכם המחלקה היא המקום לחפש עבודה, לרכוש מוצרים, ולגלות את כלל הפעילות שהאגודה מעמידה לרשותכם.

רמ"ח דוברות והסברה – ספיר סרוסי | shivukbb@gmail.com

עמוד האגודה בפייסבוק


.