מחלקת מעורבות חברתית תרבותית וקשרי חוץ

הסטודנטים בעולם מובילים ומנהלים את הפעילות החברתית בארצם. במהלך תקופת הלימודים שלכם המחלקה תפעל להציע לכם מניפה של פעילויות למען החברה, החל מפעילויות חד פעמיות לפי צורכי הקהילה ועד לפעילות שנתית קבועה ביחיד ובקבוצה למען החברה הישראלית. המחלקה תפעל לחשוף את הסטודנטים לתחומים שונים והתנדבויות שונות, ותשים דגש על מעורבות הסטודנטים בחברה.

המחלקה עוסקת גם בקשרי החוץ ומציעה לסטודנטים להוציא את האף מהמחברת ולהכיר את העולם. דרך המחלקה ניתן לצאת למשלחות, להשתתף במסע לפולין, להגיע לפעילויות שונות עם סטודנטים מרחבי העולם והארץ המבקרים בשערינו ועוד… המחלקה רואה אתכם הסטודנטים כשותפים ומזמינה אתכם לעצב את הפעילויות בארץ ובחו"ל.

נוסף על כך עוסקת המחלקה בהרכב התרבותי המגוון של המכללה. המחלקה תעודד קשר ושיח משותף בין המגזרים השונים במכללה ותעזור לגיבושם, תנהל מיזמים ופעילויות שמטרתם לעודד שיח רב תרבותי המבוסס על כבוד הדדי ומתמקד בהיבטים היום יומיים וגם בנקודות מחלוקת. המחלקה גם מארגנת פעילויות פקולטטיביות ומגזריות בנפרד במטרה לתת דגש מיוחד לשונות ולייחודיות כל מגזר לכשעצמו.

רמ"חית  מעורבות חברתית – טליה רשף  |   meoravutbb@gmail.com

רכזת קשרי חוץ – ליטל יוסטר |  keshrihozbb@gmail.com

רכזת רב תרבותיות – רימה פארחת |  ravtarbutibb@gmail.com

מנהרת הזמן

מלגות

מסע לפולין – לצערנו השנה (תשע"ח) המסע בוטל.

תרומת דם

פר"ח – מיזם חונכות

מעורבות חברתית במכללה

המרכז לקידום חיים משותפים

קשרים בינלאומיים אקדמיים

נגישות ישראל

תוצרת הארץ – קהילות סטודנטים ברחבי הארץ

יום המעשים הטובים

מרכז צעירים כפר סבא

תגלית

עיגול לטובה