רכזים

רכז/ת מעונות וחדר כביסה – מענה שוטף לצורכי הסטודנטים ולבעיות העולות במסגרת המגורים במעונות של מכללת בית ברל, כולל טיפול בחדר הכביסה. מתן מענה מידי ויעיל. רכז מעונות הוא גורם המקשר בין אורן הסלע לדיירי מעונות. רכז המעונות יהיה אחראי על יצירת הווי סטודנטיאלי לדיירי המעונות.

רכז/ת מועדון – תפעול שוטף של המועדון, איוש ואחריות על הפעלתו בעת הצורך. בניית פעילויות גיבוש לכלל הסטודנטים המעוניינים להגיע למועדון בשעות פעילותו. 

רכז/ת עמדות שירות – תחזוק עמדות השירות ברחבי המכללה. 

רכז/ת ספורט – תפקיד רכז הספורט הוא להפעיל ולהנגיש פעילויות ספורטיביות לסטודנטים במכללה. הרכז אחראי על עבודה מול אס"א, הפעלת קבוצות הספורט, ספורט יחידני, ופעילויות שנועדו לקדם את החינוך לספורט.

רכז/ת מסע לפולין – עבודה שוטפת עם ד"ר בתיה ברוטין, ראשת התכנית להוראת השואה בחברה הישראלית ואחראית על המיזם – מסע לפולין. התפקיד כולל גיוס סטודנטים לתכניות ועבודה שוטפת מולם, עבודה על תכני הסמינר, השתתפות בפגישות והכנת המסלולים והפעילויות השונות ועוד.

רכז/ת סביבה ירוקה – יצירת פעילות בנושא סביבה ירוקה וקיימות שמטרתן לקדם, לפתח מיזמים ירוקים ולייצר מודעות לסביבה ירוקה ומעורבות בקרב הסטודנטים/ות ובהקפדה על איכות סביבת רחבי הקמפוס ולשלב היבטים סביבתיים וחברתיים בהלימה לעקרונות "קמפוס ירוק" להם הוסמכה המכללה. הפעילות תחת רמ"ח רווחה.

רכז/ת תרבות יהודית – יצירת פעילויות שונות הנוגעות לתרבות היהודית, ציון חגים ומועדים וקידום פעילות רב תרבותית בקמפוס. כחלק מהתפקיד ישנה עבודה שוטפת יחד עם רכז/ת תרבות ערבית והמרכז לחיים משותפים.

רכז/ת תרבות ערבית – יצירת פעילויות שונות הנוגעות לתרבות הערבית, ציון חגים ומועדים וקידום פעילות רב תרבותית בקמפוס. כחלק מהתפקיד ישנה עבודה שוטפת יחד עם רכז/ת תרבות יהודית והמרכז לחיים משותפים.