חזון האגודה

אגודת הסטודנטים תייצג את כלל הסטודנטים במכללה ללא הבדל גזע, דת ומין ותפעל על מנת להנגיש את שירותי האגודה לכולם.
 
אגודת הסטודנטים תפעל ליצור שיח רב תרבותי בקמפוס על חלקיו השונים.
 
האגודה תפעל למען רווחת הסטודנטים, ותיתן מענה לסטודנטים בתחומי הרווחה, האקדמיה, התרבות והספורט.
 
האגודה תעודד את הסטודנטים להיות מעורבים בחברה, כאנשי חינוך ומשפיעים לעתיד.
 
האגודה תפעל למען ייצוג הולם לסטודנטים מול כל הגופים הרלוונטיים.