בעלי תפקידים

דניאל אפרמיאן – יושב ראש אגודת הסטודנטים

יותם ידיד – סגן יושב ראש אגודת הסטודנטים

אלכס זויתן – גזבר

אסתי וויץ – מזכירה

רועי טורבינר  – מנהל פיתוח עסקי 

מורן פיש – ראשת מחלקת אקדמיה

איה אליאסים – חברת מועצה

עדי דודפור – רכזת מעונות

אלחנן נחמיאס – נציג הפקולטה לחברה ולתרבות

גילי זיגדון – ראשת מחלקת מעורבות חברתית תרבותית וקשרי חוץ

אלה חכימי – ראשת מחלקת רווחה

ואלאא אגבאריה – חברת מועצה

לילך חזון – רכזת מועדון

מור זילברמן – רכזת ספורט

מוחמד מחמאיד – נציג המכון הערבי לחינוך

דניאל אפרמיאן – ראש מחלקת דוברות והסברה

סיון דניאל צפריר – ראש ועד מנהל המועצה

עדי תם – ראש מחלקת תרבות

רואן בשארה – חברת מועצה

תמר דרור – חברת מועצה

שורוק עיסאוי – רכזת רב תרבותיות

איריס פיין – רכזת סביבה ירוקה

רן אלימלך – רכז מסע לפולין  

אור פטר – נציג הפקולטה של המדרשה לאמנות

אור ברנדי – נציגת הפקולטה לחינוך

שמוליק שניידר – רכז נגישות