בעלי תפקידים

יותם ידיד – יושב ראש אגודת הסטודנטים + חבר מועצה

מורן פיש – סגן יושב ראש אגודת הסטודנטים + חברת מועצה

אלכס זויתן – גזבר + חבר מועצה

אסתי וויץ – מזכירה

מאיר פנחסוב– דוברות והסברה

אליסה דהן – ראש מחלקת תרבות וספורט

אור ברנד – ראש מחלקת אקדמיה

חן פרולה – רכזת אקדמית הפקולטה לחינוך

שבא חטיב – רכזת אקדמית המכון הערבי לחינוך

אלחנן נחמיאס – רכזת אקדמי הפקולטה לחברה ותרבות

ספיר בראל  – רכזת אקדמית מדרשה 

עזי קלסון – ראש מחלקת רווחה

לילך חזון – רכזת קפה אמון

רועי אשוש – רכז מועדון

דניאל קורן – רכזת מעונות

איריס פיין – רכזת סביבה ירוקה

טליה רשף– ראש מחלקת מעורבות חברתית

רימה פרחאת – רכזת רב תרבותיות

ליטל יוסטר – רכזת קשרי חוץ

זיו שרוני – רכזת אחווה גאה

 

המועצה

יעל ברוטין ואביגיל גולדשטיין – ועד מנהל

אורטל חוסרבו – חברת מועצה

יובל בלוך – חבר מועצה

מאיר נוח – חבר מועצה

רנה הודה – חברת מועצה

שירה פלימבו– חברת מועצה

 

 

רו"ח פולי חדד– מבקר העמותה

רו"ח דיאנה כרמון – רו"ח העמותה

עו"ד דותן לוי – יועמ"ש העמותה