בעלי תפקידים

אביתר אסולין – יושב ראש אגודת הסטודנטים + חבר מועצה

ירדן טליאס– סגנית יושב ראש אגודת הסטודנטים + חברת מועצה

ענבל מלכא – גזברית + חברת מועצה

ענבר שוורץ – מזכירה

ספיר סרוסי– דוברות והסברה

סתיו כהן – ראש מחלקת תרבות וספורט

הדס היימן – ראש מחלקת אקדמיה

איתן סופיר – ראש מחלקת רווחה

אלעד גביאן– רכז מועדון וקפה אמון

רימה פרחאת – רכזת מעונות

אסף סולומון – רכז גינה קהילתית וסביבה ירוקה

מרים בקמן– ראש מחלקת מעורבות חברתית

ענת גל – רכזת רב תרבותיות

הילי קלימי – רכזת קשרי חוץ

עופר ארובס – רכז אחווה גאה וחבר מועצה

מועצת הסטודנטים

דור אלרן ועדי זיו – ועד מנהל

רן עדן – חבר מועצה

נועם אביטל– חבר מועצה

דורון עידו – חבר מועצה

מיכאל אביגדור– חבר מועצה

לילך חזון – חברת מועצה

רו"ח דיאנה כרמון – רו"ח העמותה

עו"ד דותן לוי – יועמ"ש העמותה