פנייה בנושא הטרדה מינית

אם נתקלת או חווית יחסי מיני שאינו ראוי, התנכלות על רקע מיני או נטייה מינית או מגדרית, ניצול יחסי מרות או פשוט הרגשת לא בנוח בסיטואציה מסויימת תמיד ניתן לפנות לממונות על הנושא בקמפוס:

להודעה אנונימית

פרידה אגמי
דקנאט הסטודנטים
טלפון: 09-7476387
אימייל: frida@beitberl.ac.il

ד"ר חנה חימי
ראש התכנית לתואר שני בקידום נוער בסיכון ובמצוקה
אימייל: hanah@beitberl.ac.il

מרגיש/ה יותר בנוח לפנות לסטודנטית שתסייע?
ניתן לפנות לענת גלפמן סיו"ר
טלפון: 054-5570789
אימייל: syorbb@gmail.com

חווית הטרדה על רקע נטייה מינית, רוצה עזרה אבל לא להתלונן, ניתן לפנות לרכזי האחווה הגאה.