עדכון קרן סיוע לסטו' לחינוך

עדכון בנושא הגשת בקשות לסיוע לסטודנטים לשנת

הלימודים תשפ"א

להלן מועדים חדשים לרישום והגשת בקשה למערכת הסיוע לשנת הלימודים תשפ"א:
אתר הסיוע פתוח להגשת בקשות לסטודנטים שנרשמו עפ"י ההוראות באתר ויש ברשותם קוד
וסיסמא:
ניתן להגיש בקשה עד יום חמישי ט"ז בטבת תשפ"א 2020.12.31
בנוסף ניתנת בזאת הזדמנות אחרונה לרישום לקבלת קוד משתמש וסיסמה מחדש
לכל הסטודנטים שלא נרשמו מכל סיבה שהיא, פספסו או לא הצליחו לבצע את הרישום
כראוי.

ניתן להירשם מיום שני כ"ח בכסלו תשפ"א 2020.12.14 עד יום ראשון ה' בטבת תשפ"א
20.12.2020

הערה:
סטודנטים כולל סטודנטים במכללות להוראה שלא קיבלו קוד משתמש וסיסמא מחובתם לבצע
שיחזור סיסמה באמצעות SMS .במידה ואינכם מצליחים, יש לפנות למוקד סיסמאות 6552 *ולבקש
שיחזור קוד וסיסמא. אם אינכם מופיעים במערכת סיסמאות יהיה עליכם לבצע רישום מחדש לפי
התאריכים המופעים למעלה.

אתר הסיוע ינעל סופית כאמור ביום חמישי ט"ז בטבת תשפ"א 2020.12.31

יש להתעדכן בהודעות המתגלגלות באתר הסיוע

בהצלחה!

לשאלות והבהרות ניתן ליצור קשר בטלפון מיום שני 2020.12.14 : 885-505-1700

עדכון בנושא מלגות לסטודנטים לשנת לימודים תשפ"א
סטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות להוראה הלומדים לתואר ראשון והנדסאים
מאחר ומוקד הסיוע לא פועל חשוב לנו לעדכן אתכם במספר נושאים:


1 .במהלך השבועות הקרובים תינתן הזדמנות אחרונה עבור רישום לקבלת קוד משתמש וסיסמה
מחדש לכל הסטודנטים שלא נרשמו מכל סיבה שהיא, פספסו או לא הצליחו לבצע את הרישום
כראוי.

2 .סטודנטים באוניברסיטאות והנדסאים שלא קיבלו קוד וסיסמא יש לפנות למוקד סיסמאות 6552 *
ולבקש שיחזור קוד וסיסמא. במידה ואינכם מופיעים במערכת סיסמאות יהיה עליכם לבצע רישום
מחדש כאשר המערכת תפתח.
סטודנטים במכללות להוראה שלא קיבלו קוד משתמש וסיסמה יש לנסות לשחזר סיסמה דרך SMS.
במידה ואינכם מצליחים, יש לפנות למוקד סיסמאות 6552 *ולבקש שיחזור קוד וסיסמא. אם אינכם
מופיעים במערכת סיסמאות יהיה עליכם לבצע רישום מחדש כאשר המערכת תפתח.


3 .הערה חשובה- יש להתעדכן בהודעות המתגלגלות באתר הסיוע בלינק הבא .
https://loans.education.gov.il/


לשאלות או הבהרות ניתן לפנות למוקד הסיוע בטלפון 1700505885